Boğaziçi Üniversitesi LifeSci, Avrupa Birliği’nin “Ufuk 2020 Teaming Çağrısı”nda Birinci Aşamayı Geçti

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi (BÜ LifeSci), TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı’nın beraber çıktıkları “Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı” kapsamındaki “Ortak ‘Teaming’ Ulusal Çağrısı” sonucunda seçilen 20 araştırma merkezi arasında yer aldı.

BÜ LifeSci, TACLiST (Teaming to Advance the Center for Life Sciences and Technologies) başlıklı projesini, H2020 – Teaming başvurusu için Kasım ayında AB’ye sunmayı planlıyor.

2014-2020 dönemini kapsayan Ufuk 2020 (Horizon 2020), AB’nin yaklaşık 80 milyar € ile şimdiye kadar araştırma ve inovasyona ayırdığı en yüksek tutarlı çerçeve programını oluşturuyor. H2020 kapsamındaki “Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi – ‘WIDESPREAD (Spreading Excellence and Widening Participation)” alanı, araştırma ve yenilikte düşük performans gösteren ülkelere fon sağlayarak yeni işbirliği ve gelişim imkanları yaratmayı amaçlıyor. Böylelikle, Avrupa Araştırma Alanı’nın daha geliştirilmiş ve benzeşik bir şekilde çalışmasını, ülkelerin güçlü yönlerinin en iyi seviyeye getirilmesini hedefliyor. Çerçeve programlarına yeni bir özellik getiren WIDESPREAD Teaming çağrısına Türkiye’den araştırma merkezleri, Avrupa’nın önde gelen araştırma enstitüleriyle konsorsiyum oluşturarak teklif sunabilecek.

AB, Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla 1984 yılından bu yana çerçeve programlar uyguluyor.