Boğaziçi Üniversitesi QS Dünya Sıralamasında İlk 400'e Yükseldi

Boğaziçi Üniversitesi 2014-15 akademik yılı sıralamasında Bilkent Üniversitesi ile birlikte 399. sırada yer aldı.

Dünya üniversitelerini sıralayan QS Dünya Üniversite Sıralaması 16 Eylül 2014 tarihinde açıklandı (http://www.topuniversities.com/).

Boğaziçi Üniversitesi 2014-15 akademik yılı sıralamasında Bilkent Üniversitesi ile birlikte 399. sırada yer aldı. Her iki üniversite bu yıl açıklanan sıralamada ilk 400’de yer alan ilk Türk üniversiteleri oldular.

Boğaziçi Üniversitesi son iki yıldır yapılan değerlendirmelerde sürekli yükselen bir eğilim gösteriyor. QS verilerine göre 2013-14 akademik yılı sıralamalarında Boğaziçi Üniversitesi 461-470 bandında, 2012-13 akademik yılı sıralamalarında ise 551-600 bandında yer almıştı.

Açıklanan 800 üniversite arasında ikisi ilk 400’de, üçü 401-500 bandında, biri 501-600 bandında, ikisi 601-700 bandında, biri 701-800 banında olmak üzere toplam 10 Türk Üniversitesi yer aldı.

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması, akademisyenler arasında yapılan bir anket sonucu belirlenen akademik saygınlık (%40), işverenlere yapılan anket sonucu belirlenen mezunların işyerindeki saygınlığı (%10), öğretim üyesi – öğrenci oranı (%20), Scopus veri tabanından derlenen öğretim üyesi başına alınan atıflar (%20), uluslararası öğrenciler (%5) ve uluslararası öğretim üyeleri (%5) kriterleri kullanılarak yapılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi, sadece mezunlarının işveren gözündeki saygınlığı göz önüne alındığında 231. sırada, mühendislik ve teknoloji alanında 245. sırada, doğal bilimler alanında 310. sırada yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi geçtiğimiz yıl açıklanan THE verilerine göre de dünyanın ilk 200 üniversitesi arasında yer almıştı.