Boğaziçi Üniversitesi uzaktan eğitim döneminde esnek not sistemine geçti

Ülkemizde ve dünyada süregiden Covid-19 salgınına karşı yükseköğretim kurumlarında alınan önlemler çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yeniden başladı. Bu dönem öğrenciler derslerde Harf Notu veya dilerlerse Başarılı/Başarısız şeklinde değerlendirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2020 Bahar dönemi eğitim ve öğretim faaliyetleri 33 lisans ve 67 lisansüstü programda kayıtlı 15.692 öğrenciye uzaktan eğitim yöntemleri ile yapılacak şekilde tasarlandı.

Uzaktan eğitimin gerçekleştirilemeyeceği laboratuar, uygulamalı dersler, staj gibi çalışmalar ise Haziran başında şartların normalleşeceği varsayımı ile yaz dönemine ötelendi. Değişen şartlar sürekli değerlendirilerek gerekli görüldüğü durumlarda yaz döneminde izlenecek yöntemin de revize edilmesi planlanıyor.

Esnek not sistemine geçildi

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu COVİD 19 pandemisinin oluşturduğu etkileri gözönüne alarak 2019-2020 Bahar eğitim öğretim döneminde not sisteminde değişikliğe gitme kararı verdi. Buna göre isteyen öğrenciler eskisi gibi derslerinden harf notu alabilecekken, isteyen öğrenciler Başarılı veya Başarısız (Pass/Fail) şeklinde not alabilecek. Pandemi koşullarında not kaygısı yaşayabilecek öğrenciler için oluşturulan esnek model aynı zamanda derslerin farklı ihtiyaçlarının karşılanabilmesinin de önünü açıyor. Yani akademik birimlerin ve ilgili kurullarının çalışmaları sonucu, bazı gerek görülen dersler için var sayılan not sistemi Başarılı/Başarısız olarak belirlenebilecek. Üniversite Senatosu’nun onayı ile belirlenecek bu derslerin öğrencileri de Harf Notu ile değerlendirilmeyi tercih edebilecek.

Mevcut uzaktan eğitim altyapısı güçlendirildi

Eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlarının ardından, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü uzaktan eğitim konusunda bilgi ve deneyim sahibi öğretim üyelerinin de desteğiyle çalışmalarını tamamlarken, var olan uzaktan eğitim altyapısını güçlendirdi. Sahip olduğu çok fonksiyonlu uzaktan eğitim sistemleriyle, bulut üzerinden iletişime destek veren yeni sistemlerin bütünleşik yapıda çalışması sağlandı.  Bu modüllerin uyum içinde kullanımına ilişkin öğretim üyesi ve araştırma görevlilerine verilen çevrim içi eğitim çalışmaları Rektör ve Rektör yardımcıları dahil tüm öğretim üyelerinin katılımı ile tamamlandı.

Öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine yönelik, bu sistemler hakkında deneyimli öğretim üyeleri tarafından, üç farklı seviyede düzenlenen dokuz eğitime toplam 2224 akademisyenin katılımı sağlandı.

Uzaktan eğitim sistemi hakkındaki sorular için Üniversite’nin Bilgi İşlem Merkezi’nde özel bir destek ekibi oluşturuldu. Her akademik birimden ikişer araştırma görevlisi yürütülen uzaktan eğitim dersleriyle ilgili sorulara yanıt vermek üzere görevlendirildi.

Canlı ve kayıttan eğitim seçenekleri kullanılacak

Bahar 2020 dönemi başında öğretim üyeleri tarafından yaklaşık 600, yıl içinde de toplam 1200’den fazla ders için aktif olarak kullanılan Üniversitenin uzaktan eğitim sistemi, farklı biçimlerde destek sağlayacak yeni yazılımlar ile zenginleştirilerek 4000’e yakın dersi uzaktan eğitimi destekler hale getirildi. İlk olarak eşzamanlı (senkron, canlı) ders anlatmaya, bunu yaparken de öğrenciler ile görsel bilgi paylaşımına olanak veren bir sistemin lisansı satın alındı. İkinci olarak, yine var olan sistemle bütünleşik çalışabilen ve önceki yıllarda da deneme amaçlı kullanılan bir sistemin daha lisansı yenilenerek kapasitesi arttırıldı. Bu sistemle ders vermeyi planlayan öğretim üyelerinin derslerine kayıtlı öğrenciler diledikleri zamanda izleyebilecekleri ders videolarına yine Üniversitenin dersleri üzerinden erişebilecekler. Sistem bir bütün olarak öğrenciler ile ders malzemesi paylaşma, forum özelliği ile konu tartışma, ödev, sınav yapma gibi özelliklerinin yanı sıra, sunduğu bilgi güvenliği ve kapalı kullanım olanakları, açık kaynak yapısı, açık erişimli eğitim materyal zenginliği önemli fonksiyonlar göz önüne alınarak kurgulandı. Böylece Boğaziçi Üniversitesi’nde uzaktan eğitim esnasında canlı ve/veya kayıttan eğitim yapmak mümkün olurken, öğrenci ile etkileşimli quiz, soru cevap, ödev, sunum üzerinden ders izleme gibi çok sayıda araç öğrenci ve öğretim üyelerinin hizmetine sunuldu.

Eğitimci eğitimleri sonunda yapılan anketin sonuçlarına göre öğretim elemanlarının %70’i eşzamanlı, % 30’u ise eşzamansız uzaktan ders yapacağını belirtti.

Uzaktan eğitim ve not sistemi hakkında sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına ulaşmak için linki ziyaret edebilirsiniz: https://coronavirus.boun.edu.tr/tr/duyurular/not-sistemi-hakkindaki-soru-ve-cevaplar

Uzaktan eğitim İngilizce bilgilendirme sayfası için ise https://distancelearning.boun.edu.tr/ linkini ziyaret edebilirsiniz.

BÜREM uzman psikologlarıyla öğrencilerin yanında

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM) ise bu süreçte yaşanılan farklı ve zorlayıcı koşullar altında öğrencilerin psikolojik sağlığını korumak ve desteklemek amacıyla bir COVID-19 Bilgilendirme sayfası açtı.

BÜREM ve Kilyos Kampüsü Öğrenci Destek Birimi BÜSÖD’da çalışan uzman psikologların önerilerinin yer aldığı sayfaya https://burem.boun.edu.tr/node/212 adresinden ulaşılabiliyor. Çevrimiçi görüşmeler için hazırlanan birim talepte bulunan öğrencilere, çevrimiçi destek verecek. Öğrenciler bunun dışında uzaktan psikiyatr desteği alabilecekler.

İhtiyacı olan öğrencilere Internet Bursu

6 Nisan 2020 tarihinde derslere başlayacak olan Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeleri derslerini bu geçici dönemin şartlarına göre düzenlerken, bir yandan da öğrencilerin durumu izleniyor; Internet altyapısı eksik olup gidermekte güçlük çekenlere destek olmak üzere çalışılıyor.  Bu amaçla Boğaziçi Üniversitesi Vakfı desteği ile bir fon oluşturuldu. Boğaziçi mezunlarının ve Boğaziçi dostlarının yoğun ilgi ve destek verdiği bu çalışma kapsamında ihtiyacı olan en az 1300 öğrenciye önümüzdeki iki ay boyunca internet desteği sağlanmaya başlandı.