İSEK Derneği Boğaziçi Üniversitesi LifeSci desteğiyle kuruldu

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Derneği ilk genel kurul toplantısını 29 Mart’ta Teknopark İstanbul A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Sağlık endüstrisine yepyeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıkan dernek, kurumsal yapılanmasına 2023'te devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Boğaziçi LifeSci) bünyesinde ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü öğretim üyesi Prof Dr. Cengizhan Öztürk koordinasyonunda yürütülen üniversite-sanayi iş birliği projeleri ile ilk temelleri atılan İSEK; dernekleşme sürecini tamamlayarak tıbbi cihaz bölgesel ekosistemine, artık kurumsal yapısı ile hizmet vermeyi hedefliyor.

2010 yılında İSTKA destekleri ile yürütülen; “İnovita – Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İş birliği Platformu”, “İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” projeleri ile, tıbbi cihaz ekosistemindeki bölgesel paydaşları buluşturmaya başlamış olan Boğaziçi LifeSci; İSEK kümelenmesinin de 2016 yılından itibaren ana lokomotiflerinden biri. İSEK derneği Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi LifeSci ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi destekleri ile yoluna devam ediyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri ile 2 Mayıs 2017 tarihinde başlatılan İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi proje faaliyetlerini kurumsal bir yapılanma ile sürdürmek hedefiyle son iki yıldır gündeminde olan dernekleşme sürecini 2022 yılının son çeyreğinde başlattı. Dernekleşme sürecinin ikinci aşamasında, kurumsal alt yapının güçlendirilmesi ve devam etmekte olan bazı temel proje faaliyetlerin dernek iktisadi işletmesinin çatısı altında sürdürülmesi hedefleniyor. Bu adımları hızlandırarak kalıcı hale getirmek için; Bakanlık küme projesinin icra kurulu, İSEK ana destekçi kurumları ve küme üye çalışma grupları temsilcilerinin katılımı ile, İSEK Derneği 1’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde Teknopark İstanbul A.Ş. ev sahipliğinde mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildi. İlk Genel Kurul’da oybirliği ile seçilen yönetim kurulu üyeleri, Prof. Dr. Cengizhan Öztürk’ü derneğin ilk başkanı olarak görevlendirdi. Dernek Yönetim Kurulu'nda Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi de yer alıyor.

Bundan sonraki süreçte, kümenin temel faaliyetleriyle ilgili olarak mevcut protokollerin güncellenmesi ve farkı mekanlarda yürütülen altyapıların/programların İSEK derneği çatısı altına alınması planlanıyor. Sene sonuna kadar sürmesi beklenen bu aşamalar tamamlandığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli proje kapsamında Derneğe katılım niyetini belirten 300’den fazla girişimci/firma/kuruluş İSEK Derneğine üye olmaya davet edecek. İstanbul bölgesi ağırlıklı olmak üzere, ülkemizde sağlık endüstrisinde üretim veya araştırma yaparak yer alan veya bu faaliyetlere katkı sağlayan tüm girişimcileri, üretici firmaları, akademisyenleri ve ilgili tüm çözüm ortaklarını küme derneğine katarak, ülkemiz için öncü ve örnek bir kurumsal yapıya geçilmesi planlanıyor. 

Tüm dünyada önemi her geçen gün daha da artan sağlık teknolojilerinin ülkemizde de geliştirilmesi, bu alandaki girişimcilerin teşvik edilmesi, piyasada uzun yıllardır faaliyet gösteren yetişkin firmalarla genç firmaların bir araya getirilmesi, mevzuat ve yatırım konularında destek olunması, özetle yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için tüm aşamaların desteklenmesi küme faaliyetlerinin temel motivasyonunu oluşturuyor. Diğer yandan küme; bilim, sanayi ve teknolojiyi bir araya getirip sağlık endüstrisi ve elbette ülke adına katma değer yaratacak projelere imza atmak yolunda hiç durmadan çalışmayı temel rolü olarak benimsiyor. Bu yaklaşım ve idealler etrafında birleşen, bugüne kadar büyük bir samimiyetle kümeyi destekleyen, bilgi ve deneyimleriyle çalışmalara güç katacağı düşünülen tüm paydaşların en kısa sürede dernek çatısı altında buluşturulmaya devam edilmesi bekleniyor.

İSEK ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.