Boğaziçi LifeSci hedefli tedavi teknolojileri alanında çalışan bilim insanlarını buluşturdu

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi (Boğaziçi LifeSci) tarafından Hedefli Tedavi Teknolojileri Sempozyumu’nun ikincisi 24-25 Mayıs’ta düzenlendi. Sempozyuma çevrimiçi katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Boğaziçi LifeSci’de hayata geçen sağlık alanındaki çalışmaların bu alandaki ekosistemin Türkiye’de gelişiminde “katalizör” olduğunu söyledi.
Osman Yalçın

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi’nin (Boğaziçi LifeSci) Hedefli Tedavi Teknolojileri Sempozyumu’nun ikincisi bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası sanayi temsilcileri ve akademik uzmanları, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Derin Teknoloji Üssü’nde buluşturdu.

“BOĞAZİÇİ LIFESCI TÜRKİYE’DE EKOSİSTEM İÇİN KATALİZÖR GÖREVİ ÜSTLENİYOR”

Etkinliğe çevrimiçi bağlanan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Avrupa Birliği (AB) Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) tarafından verilen "Avrupa Kadın Yenilikçiler Ödülü"ne layık görülen Boğaziçi LifeSci Müdürü Prof. Dr. Rana Sanyal’ın çalışmalarını anlattı.  Boğaziçi LifeSci’da hayata geçen çalışmaların Türkiye hedefli tedavi teknolojileri gibi sağlık alanındaki çalışmalar için oluşan ekosistemde önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de sağlık araştırmalarında kaynaktan ziyade bu ekosistemin nasıl büyütüleceğine odaklanmamız gerekiyor. Son yıllarda özellikle sağlık teknolojileri alanında ayrılan kaynak artsa da rakamlar her zaman başarı öykülerini beraberinde getirmiyor. Bunun için bir ekosisteme ihtiyacımız var. Boğaziçi LifeSci, işte bu ekosistem oluşturma sürecinde bir katalizör görevi görüyor. Bu nedenle TÜBİTAK olarak buradaki çalışmaları yakından takip ediyor ve bünyemizde yer alan çeşitli programlarla desteklemeyi sürdürüyoruz.”

“EKOSİSTEMİN İÇİNDE OLMAK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ”

Boğaziçi LifeSci Müdürü Prof. Dr. Rana Sanyal da Boğaziçi LifeSci’deki ileri araştırma laboratuvarlarının bu ekosisteme büyük katkılar sunmak ve katma değer yaratmak için çalıştığını ifade etti. Türkiye’de hedefli tedavi teknolojileri ekosisteminde yer alan teknopark, yatırımcı ile ulusal ve uluslararası şirketlerle yakın çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Sanyal, “Boğaziçi LifeSci çatısı altında Türkiye’de bir araya geldiğimiz ortaklarımızla şimdi uluslararası projeler yapıyoruz. Burada hayata geçirdiğimiz iş birlikleri bizi globalde de öne taşıyacak bir etkiye sahip. Hedefli tedavi teknolojileri gibi sağlık alanında öne çıkan projelerde ulusal ve uluslararası kurumlardan aldığımız desteklerle kanser gibi hastalıkların tedavi sürecinde öncü ve çığır açan çalışmalara odaklanıyoruz. Bu ekosistemin içinde olmak isteyen herkesi de bekliyoruz” diye konuştu.

Boğaziçi LifeSci’nin sanayi ile devam eden arayüzlerinden sorumlu olan Prof. Dr. Cengizhan Öztürk ise sunumunda Boğaziçi LifeSci’de sürdürülen hedefli tedavi teknolojileri alanındaki projelerin güncel durumlarını özetledi. Prof. Dr. Öztürk, Boğaziçi LifeSci’de yer alan Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi (Temizoda), Deney Hayvanları Bakım ve Üretim Birimi (Vivarium), Hedefli Tedavi Teknolojileri Deney Hayvanları Görüntüleme Birimi gibi merkez altyapısı ve onunla bağlantılı laboratuvarlarda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği (AB) gibi ulusal ve uluslararası kurumlardan fonlarla desteklenen 100’den fazla bilimsel araştırma projesi yürütüldüğü bilgisini paylaştı. 

Sempozyumda konuşmacı olarak ayrıca Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, Acıbadem Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Batu Erman, Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Dilek Kançağı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırmacısı Dr. Sibel Kalyoncu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Karademir Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Erdal, Ankara Üniversitesi Nükleer Tıp Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Küçük, Donghua Üniversitesi (Çin) Biyoloji Bilimleri ve Medikal Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Xiangyang Shi ve İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) Malzeme ve Global Sağlık Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Francesco Stellacci gibi bilim insanları da yer aldı.