Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte oldu

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Turizm İşletmeciliği bölümlerini tercih eden öğrenciler artık Yönetim Bilimleri Fakültesi çatısı altında eğitim alacak.

1995 yılında kurulan Yüksekokul, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kararı ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla fakülteye dönüştü.

Yüksekokullar uygulamaya dayalı mesleki eğitim verirken, fakülteler ileri düzey eğitime ve bilimsel araştırmaya odaklanmakta. Değişimle birlikte bu bölümlerin hem eğitim kalitesini artırması hem de başarılı öğrenciler için daha cazip hale gelmesi bekleniyor.

Fakültenin kuruluşu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Türkiye’de alanında lider kabul edilen üç bölümümüzü bünyesinde bulunduruyor. Bu bölümlerimiz gerek akademik kadroları gerek müfredatlarıyla yüksekokuldan ziyade zaten fakülte statüsüne layıktı. Nitekim üniversitemizde bu konu uzun yıllardır gündemdeydi. Ben de rektörlük görevini devraldığım günden itibaren bu dönüşümü gerçekleştirmeyi kendime bir hedef olarak belirledim. Cumhurbaşkanımızın onayıyla 20 yıllık temenni ve çalışmalar başarıyla sonuçlanmış oldu” dedi.