Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi COP28’de üniversitelerde sıfır emisyon hedefini ele aldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’na (COP28) Boğaziçi Üniversitesi ile UN SDSN (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı) Türkiye’yi temsilen katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de 30 Kasım-12 Aralık arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı (COP28) kapsamında 3 Aralık’ta gerçekleşen Türkiye Pavilyonu’nda, yüzyılın ortasına kadar Türkiye’nin “Net Sıfır Emisyon Hedefi”ne ulaşmasında üniversitelerin rolü ele alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ve UN SDSN Türkiye Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin açılış konuşmasıyla başlayan oturum, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü ve SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Atabarut’un moderasyonundaki panelle devam etti. 

UN SDSN Türkiye Direktörü ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, SDG Academy Başkanı Prof. Dr. Patrick Paul Walsh ve REC Türkiye Başkanı Dr. Rifat Ünal Sayman’ın katılımıyla gerçekleşen oturumda, “UN SDSN Kampüste Net Sıfır” hareketi, Türkiye ve bölge ülkelerde sürdürülebilir kampüsler, sürdürülebilir topluluklar ve net sıfır hedefine ulaşmaya yönelik eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri değerlendirildi. SDSN Küresel Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs’ın, “Net Sıfır Hedefine Ulaşmada Üniversitelerin Rolü” temalı kapanış konuşmasıyla oturum sonlandırdı.

"ÜNİVERSİTELER EMİSYONLARIN AZALTMASINDA KRİTİK ÖNEME SAHİP”

İklim değişikliği ve buna yönelik atılacak adımlarda yükseköğretim kurumlarının rolünü değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ve UN SDSN Türkiye Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci şu değerlendirmeyi yaptı:

“Üniversiteler iklim krizinin önlenmesine yönelik akademik bilgilerin geliştirilmesi, araştırmaların yürütülmesi, uygulanması ve iklim krizi ile mücadeleye toplumun hazırlanması konusunda önemli bir konumda yer alıyor. Bu bağlamda Dubai’de düzenlenen COP28’de, Boğaziçi Üniversitesi ve UN SDSN Türkiye ev sahipliğiyle gerçekleştirilen oturumda “Net 0 hedefine ulaşmak için Üniversitelerin Rolü” konusunu ele aldık ve üniversitemizde yürütülen sürdürülebilirliğe yönelik öncü Ar-Ge projelerimizi anlattık. Üniversitemiz araştırma, eğitim faaliyetleri ve sosyal faaliyetler aracılığıyla net sıfır emisyona yönelik küresel dönüşümde önemli bir rol oynuyor.”