Boğaziçi Üniversitesi'nden ‘’Açık Ders’’ler 19 Nisan'da başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi, BU+ Etkinlikleri kapsamında psikolojiden uzay bilimine, insan ve makine beyin sınırlarına uzanarak bilimsel konulara ilgi duyan herkes için ‘’Açık Ders’’lere başlıyor. Beşiktaş Belediyesi’nin işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecek “Açık Ders”ler, Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak yapılacak.

Boğaziçi Üniversitesi, BU + Etkinlikleri kapsamında bu yıldan başlayarak sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan Açık Ders adı altında halka açık seminer dizisine başlıyor.

Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan seminer programı, bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkıda bulunacak bilgi ve tartışmaları toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor.

Programın hedef kitlesini, bilimsel alandaki son gelişmeleri takip etmeye meraklı toplumun her kesiminden insanlar oluşturuyor. Farklı temalar altında oluşturulan seminer dizileri, psikolojiden bilgisayar mühendisliğine fizikten dilbilime varıncaya kadar birçok alandaki güncel gelişmeleri ve önemli tartışma konularını katılımcılarla paylaşacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecek seminerlerin 90 dakika sürecek. Bu sürenin yaklaşık 50 dakikası öğretim üyesi sunuşuna, 40 dakikası ise katılımcılarla gerçekleştirilecek soru-cevap bölümüne ayrılacak.

Katılımcılardan herhangi bir ücretin talep edilmediği Açık Ders programı ilgi duyan herkese açık olarak düzenleniyor.

Bahar Programında ilk Açık Ders 19 Nisan’da başlıyor

Açık Ders 2016 Bahar döneminde, Prof. Dr. Cem Say’ın ‘’İnsan ve Makine Beyinlerinin Sınırları’’ başlıklı semineri ile 19 Nisan tarihinde başlayacak. Say, seminerinde bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul edilen, ünlü matematikçi Alan Turing’in temelini attığı Hesaplama Kuramı’nın bilim ve yapay zekaya dair sorularına verdiği yanıtları tartışmaya açacak.

Program kapsamında 10 Mayıs tarihinde Elif A. Duman’ın ‘’Stresin Sinir Sisteminin Üzerindeki Etkileri’’ başlıklı semineri yer alacak. Duman bu seminerde stresli deneyimlerin beynin ve sinir sisteminin işleyişi üzerindeki etkilerinden bahsedecek. Bu bağlamda seminerde, öncelikle bu etkilerin genetik faktörlerle nasıl etkileşime girebildiği üzerinde durulacak, ardından bu etkileri depresyon gibi psikolojik sorunlarla ilişkisinden söz edilecek.

Mine Nakipoğlu’nun “Dil, Beyin ve Evrim” başlıklı semineri 23 Mayıs’ta yer alacak. Nakipoğlu, bu seminerde insan türünün belki de en büyük başarısı olarak adlandırabileceğimiz dil olgusunu dilin evrimi, dil-beyin ilişkisi ve dilsel birimlerin beynimizde nerede ve nasıl temsil edildiği konularına ışık tutarak tartışmaya açacak.

İnci Ayhan’ın vereceği “Zaman Algısı” semineri ise 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Seminer, zamanı nasıl algıladığımızı, bu algıyı oluşturan biyolojik ve psikolojik faktörleri ele alarak zamana dair hepimizin deneyimlediği mutluluk, stres gibi durumları da ele alacak.

Dersler Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde (Zeytinoğlu Cad. No: 8 Akatlar) yapılacak.


Programa Katılan Akademisyenler

Prof. Dr. Cem Say:

Doktorasını 1992 yılında Bilgisayar Mühendisliği dalında Boğaziçi Üniversitesi’nde alan Cem Say’ın uzmanlık alanları kuramsal bilgisayar bilimi ve yapay zekadır. Kendisi halen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde profesör doktor olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman:

Biyopsikoloji alanındaki doktorasını 2012 yılında New York'taki Stony Brook Üniversitesi’nde tamamlayan Elif Aysimi Duman'ın başlıca araştırma alanı davranışların temelindeki gen-çevre etkileşimlerini incelemektir. Çalışmalarında özellikle travmatik olayların ve genetik faktörlerin bireylerin stres tepkilerine ve psikolojik sorunlara yatkınlıklarına nasıl etki ettiği üzerine yoğunlaşmaktadır. 2012'den beri Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mine Nakipoğlu:

Doktorasını 1998 yılında Dilbilim dalında University of Minnesota’da alan Mine Nakipoğlu’nun uzmanlık alanları psikodilbilim, dil edinimi ve nörodilbilimdir. Kendisi halen Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde doçent doktor olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. İnci Ayhan:

Doktorasını 2010 yılında Psikoloji dalında University College London’da alan İnci Ayhan’ın uzmanlık alanları görsel algı ve zaman algısının görsel mekanizmalarıdır. Kendisi halen Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yardımcı doçent doktor olarak görev yapmaktadır.

Programla ilgili bilgi için:

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi

Tel: 212 359 66 09- 212 35 67 03

BU+ Etkinlikleri sayfasını ziyaret ediniz:

https://www.facebook.com/events/1565554183773533/