Boğaziçi Üniversitesi’nin kalite güvencesi çalışmaları çalıştayda ele alındı

Kalite güvencesi çalışmalarını değerlendirmek ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) dış değerlendirme programlarına hazırlık yapmak amacıyla 15-16 Haziran tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde "Kalite Güvencesi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise tüm paydaşlarla yerleşik bir kalite kültürünün oluşturulduğunu ifade etti.
Osman Yalçın

Kalite Koordinatörlüğünce yürütülen ve yüze yakın Akademik Birim Kalite Komisyonları üyesinin görüş ve öneriyle katkı sağladığı çalıştaya, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet. Naci İnci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ile Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Önder katıldı.

“TÜM PAYDAŞLARLA YERLEŞİK BİR KALİTE KÜLTÜRÜ OLUŞTURUYORUZ”

Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci çalıştayın açılış konuşmasında, kalite güvencesi çalışmalarının sürekli değişen yükseköğretim alanında kritik bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. 2023 yılıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nde hız kazanan kalite çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. İnci,“Yürüttüğümüz iç değerlendirme ve kalite çalışmalarının başarıya ulaşmasında tüm paydaşların sürece katılımını sağlamamız çok önemli bir rol oynuyor. Bu yaklaşımla paydaşlarımızla birlikte yerleşik bir kalite kültürü oluşturuyoruz, Bu çalıştayın çıktıları ise kalite güvencesi çalışmalarımızın kurumsallaşması ve bir eylem planı oluşturmak adına çok önemli bir yerde duruyor” diye konuştu.

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Önder de Boğaziçi Üniversitesi’nde yürütülen iç ve dış değerlendirme süreciyle ilgili çalıştay katılımcılarına bilgi verdi. 

Çalıştayın atölyeler etabında YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri’ne göre mevcut durum analizi yapılarak güçlü ve gelişmeye açık yönler katılımcılarca tespit edildi. Geliştirme önerilerini tüm katılımcılarla paylaşan çalışma grupları, Çalıştay Sonuç Bildirgesi'ne eklenmek üzere raporlarını Kalite Koordinatörlüğü’ne iletti.