Dünyaya model olacak bir Finans Teknopark geliyor

Temelleri 2015’te Borsa İstanbul ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle atılan Finans Teknopark Anonim Şirketi 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin de güçlerini yanına alacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Finans Teknopark AŞ’nin imza töreni Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nazım Ekren’in katılımlarıyla 25 Nisan’da gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, 2015'te başladıkları yolculuğa devam etmenin mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, "Çıktığımız yolda yeni bir konsept, fikir ve modelle başladık. Bu birlikteliğimizi daha da güçlendirerek İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte daha güçlü bir yapıya kavuştuk. Bununla hem ülkemizde hem dünyada model olabilecek bir Finans Teknopark'ı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin (İTÜ) Borsa İstanbul ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle temelleri atılan Finans Teknopark Anonim Şirketi’ne katılımlarıyla, şirketin ortaklık yapısı Borsa İstanbul AŞ yüzde 51, Boğaziçi Üniversitesi yüzde 19, İstanbul Ticaret Üniversitesi yüzde 15 ve İstanbul Teknik Üniversitesi yüzde 15 olacak şekilde şirketin ortaklık yapısı yeniden yapılandırıldı.

İki yıl içinde tam anlamıyla faaliyete geçecek

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yapılmış olan tanımdan da anlaşılacağı gibi finans teknolojisi alanında üniversite ve şirketler arasındaki iş birliğinin önemi gittikçe artan bir konu haline geldiğini vurgulayan Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı çerçevesinde finans ve bankacılık sektöründeki Ar-Ge altyapısını geliştirmek, Ar-Ge odaklı bir ekosistem oluşturmak, ülkemizin bu sektördeki teknolojik dışa bağımlılığını en aza indirmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul işbirliği ile bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar verildiğini belirtti.

Karadağ, 18 Ağustos 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile borsanın İstinye kampüsünde 10.271,68 metrekare büyüklüğündeki alanın Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildiğini aktararak süreç hakkında şu bilgileri verdi; "2014 yılı sonunda yönetici şirket esas sözleşmesi hazırlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alındı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından borsamız, Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından 100 bin TL sermayeli Finans Teknopark Anonim Şirketi yönetici şirket olarak 9 Ocak 2015'te kuruldu. Bu şirket, Türkiye'de finans temalı ilk Teknopark oldu".

Himmet Karadağ, Finans Teknopark olarak finans piyasalarının ve kurumlarının küresel piyasalarda rekabetçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, "Amacımız İstanbul'da finans sektöründe faaliyet gösteren üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmelerini; bilgi ve teknoloji transferi yapmalarını; yenilikçi ve yetkin insan kaynağı için gereken tüm destek altyapısını oluşturmalarını sağlamak" dedi. Bu amaçla çıkılan yolda, şirketin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlere değinen Karadağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirketin yöneteceği Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer almak isteyen firmalarla görüşmeler yapıldı. Firmalardan ön başvurular alındı ve bazılarıyla ön kiralama sözleşmesi imzalandı. Şirketin bina inşasının başlaması amacıyla gerekli görüşmeler yapıldı ve izin başvuruları tamamlandı. Mimarlık projeleri teknik şartnamesi ve ihalelerin hazırlanması için danışmanlık alıyoruz. İzinlerin tamamlanmasıyla, sürece hızlı şekilde devam etmeyi ve inşaata en kısa zamanda başlamayı umuyoruz. İnşaata bu yıl başlanırsa iki yıl içinde şirketin tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacağını öngörüyoruz."

Şirketin ortaklık yapısı değişti

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında, girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji kapasitesine katkıda bulunması amacıyla kurulan teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark İstanbul'un pay sahiplerinden, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin şirketin diğer yeni pay sahibi olmasından mutluluk duyduklarını kaydeden Himmet Karadağ, "Bu iki güzide üniversitemizin Finans Teknopark AŞ'ye katılımıyla, Borsa İstanbul AŞ yüzde 51, Boğaziçi Üniversitesi yüzde 19, İstanbul Ticaret Üniversitesi yüzde 15 ve İstanbul Teknik Üniversitesi yüzde 15 olacak şekilde şirketin ortaklık yapısı değişiyor. Her iki üniversitenin şirketin pay sahipleri arasına katılmasıyla bilgi ve tecrübelerinin Finans Teknopark'ın ve ülkemizdeki finans teknolojisinin gelişmesine katkı yapacağından kuşkumuz yok’’ diye konuştu.

Günümüzde finans teknolojisi şirketlerinin birer inovasyon kaynağı haline geldiğini dile getiren Karadağ "Üniversiteler start-up'lara kuluçka merkezleri ile kucak açıp erken aşamada gelişimlerine destek oluyor. Bu süreçte öğretim üyelerinin kıymetli bilgi ve birikimleri de oldukça önemli rol oynuyor ve şirketlere katkı sağlıyor. Öğretim üyelerinin birikimlerini finans teknolojisi şirketleri ile buluşturmak için farklı iş birlikleri gündeme geliyor. Yürürlükteki mevzuat da bu iş birliklerine imkan tanıyor, işbirliği yöntemlerini düzenliyor’’ ifadelerini kullandı.