Hukuk Fakültesi öğrencileri 2022 Güz Dönemi’nde kampüste

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci almaya hazırlanan Hukuk Fakültesi’nde ders programlarının oluşturulması, akademik kadronun belirlenerek, çalışmalarına başlaması ile hazırlıklar son aşamasına geldi. Fakültenin çalışmaları ve hedefleri konusunda Kurucu Dekan Prof. Dr. Selami Kuran’ın görüşlerine başvurduk:

Prof. Dr. Selami Kuran

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temel çizgisi ne olacak? Nasıl bir mezun profili hedefliyorsunuz?

Hukuk Fakültemizin temel misyonu, toplumun sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, küresel gelişmelere uyum sağlayabilecek, topluma ve içinde bulunduğu çevreye duyarlı ve en önemlisi adalet anlayışını temel ilke edinen hukukçular yetiştirmektir. Boğaziçi Üniversitesi’nin 159 yıllık geleneği, uluslararası standartlara uygun, modern zamanın gereksinimlerini göz önünde bulunduran yenilikçi bir hukuk eğitimiyle harmanlanacaktır.

Uluslararası bir atmosferde çift dilde öğrenim görecek olan mezunlarımız, küresel ölçekte gelişen hukuki meseleleri analiz edebilecek ve bunlara çözüm üretebilecek hukukçular olacaklardır. Esnek ve uzmanlaşmaya imkân tanıyan eğitim programına tabi şekilde ve disiplinlerarası çalışmalar yürüten akademik kadromuzun rehberliğinde lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız temel hukuki bilgiye ek olarak, seçtikleri alanın hukuki detaylarına nüfuz etmelerini sağlayan bir yetkinlik de kazanabileceklerdir.

MEZUNLAR ULUSLARARASI DÜZEYDE KARİYER YAPABİLECEK

Mezunlarımız Türkiye’de ve dünyada önde gelen hukuk bürolarında avukatlık yapabilecek; tahkim uyuşmazlıklarında taraf vekili veya hakem olarak yer alabilecek; hakim ve savcı olabilecek, prestijli akademik kurumlarda yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam ederek akademisyenlik yapabilecek; uluslararası düzlemde ise Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OECD, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde,  Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi yargı organlarında görev alabilecektir. Fakültemiz öğretim üyelerinin Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle bağlantıları, öğrencilerimizin de mezuniyetlerinden sonra gerek yurt içinde gerek yurt dışında istedikleri kariyer yolunu çizmesinde katkı sağlayacaktır.

GENİŞ YELPAZEDE SEÇMELİ DERS ALTERNATİFİ OLACAK

Ders programında yer alacak dersler hakkında bilgi verir misiniz? Seçmeli dersler olacak mı?

Fakültemizde mezunlarımızın hukuk mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli hukuki bilgiyi edinebilecekleri temel nitelikte derslerin yanı sıra, özellikle uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, ekonomi ve finans hukuku, bilişim hukuku, fikri mülkiyet hukuku gibi belirli alanlarda olmak üzere, uzmanlaşmalarına zemin hazırlayacak şekilde geniş bir yelpazede seçmeli dersler de verilecektir. Bu doğrultuda eğitim programında güncel ve uluslararası geçerliliği olan, disiplinlerarası tartışmalara değinen ve öğrencilerimizin aralarından yirmi tanesini seçecekleri yetmişten fazla seçimlik ders Hukuk Fakültesi tarafından sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, üniversitemizin diğer bölümleri tarafından sunulan dersler ile de öğrencilerimize gerekli esneklik ve serbestliğin sağlanması; yoğunluğu üçüncü ve dördüncü sınıflarda olacak şekilde ilk yıllardan itibaren öğrencilerin seçmeli dersleri alabilmesi planlanmaktadır. Ders programı bakımından Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi , Türkiye’de öğrencilerine en fazla seçim hakkı tanıyan Hukuk Fakültesi olmayı hedeflemektedir.

Hukuk Fakültesi’nin eğitim dili hakkında bilgi alabilir miyiz?

Fakültemizde İngilizce ve Türkçe eğitime eşit ağırlık veren çift dilli bir eğitim verilecektir. Temelde ulusal hukuk kurallarını ve hukuk literatürünü esas almasından dolayı hukuk eğitiminin ülkenin resmi dilinde verilmesi tüm dünyada geçerli olan uygulamadır. Ülkemizde Hukuk Fakültelerinin Türkçe ve yabancı dilde eğitim vermesine ilişkin kurallar YÖK tarafından belirlenmiştir. Tıpkı Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde olduğu gibi; Türk hukukuna dair eğitimin Türkçe verilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ayrıca ulusal mevzuatı esas alan Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku gibi konuları yabancı dilde öğrenmek mezun olacak öğrencilerin birer hukukçu olarak mesleklerini kendi ülkelerinde icra etmelerini zorlaştıracağı için anlamlı da değildir. Bu nedenlerle dünyadaki genel uygulamaya da paralel olarak ülkemizde yüzde yüz yabancı dilde hukuk eğitimi veren bir üniversite mevcut değildir. Diğer taraftan evrensel karaktere sahip İnsan Hakları, Hukuk Tarihi, Uluslararası Hukuk gibi zorunlu dersler ile Fakültemizde çok sayıda önereceğimiz bilişim hukuku, Avrupa Birliği hukuku, deniz hukuku, enerji hukuku, rekabet hukuku gibi seçmeli derslerin tamamı İngilizce dilinde yapılacaktır. Her bir dersin niteliği esas alınarak derslerin dilinin belirlenmesi suretiyle Türkçe ve İngilizce dilindeki eğitime eşdeğer önem verilerek Fakültemizi tercih edecek öğrencilerin en etkin şekilde eğitim alması sağlanacaktır.  Ayrıca her Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gibi Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz de İngilizce yeterlilik sınavına girecek, bu sınavı geçemeyenler gerekli yetkinliğe erişmek için İngilizce hazırlık eğitimi alacaktır.

EĞİTİM KADROSU LİYAKAT ESASLI SEÇİLDİ

Hukuk Fakültesi’nin öğretim kadrosunu oluşturulurken ölçütleriniz ne oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim-öğretim hayatına yüksek öğrenimlerini Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde tamamlamış, uzmanlık alanlarında yetkin, başarılı, genç ve dinamik bir akademik kadro ile başlayacaktır. Fakültemize yeni katılan tam zamanlı öğretim üyelerimizin lisansüstü öğrenimlerini tamamladıkları üniversitelere Queen Mary University of London, London School of Economics and Political Science, University of Oxford, University of Durham, University of Leicester ve Université Panthéon-Sorbonne örnek olarak verilebilir. 

Hukuk Fakültesine öğretim üyesi istihdamında nasıl bir yöntem tercih ettiniz?

Fakültemizde öğretim üyesi istihdamı fakültemizde öngördüğümüz eğitim ve araştırma prensiplerine uygun adayların fakültemize başvurmaları yöntemi ile yürütülmektedir. Bugüne kadar Fakültemize alımı yapılan ve alım süreci devam eden tüm öğretim üyesi ile araştırma görevlilerinin istihdamı mevzuatta belirlenen usule göre yapılmıştır. Bu akademisyenlerimiz dünyanın saygın üniversitelerinden yüksek lisans ve doktora derecesine sahiptir ve herbiri kendi emekleri ve çalışmaları ile akademik yetkinliklerini ispatlamış kişilerdir. YÖK’ün Hukuk Fakültelerinde eğitim öğretime başlanması için ön koşul olarak belirlediği sayıdaki öğretim üyesi istihdamı çok yakında tamamlanacaktır. Alım işlemleri tamamlanan akademisyenler ile ilgili bilgiler Hukuk Fakültesi internet sitesinde Fakültemiz ile ilgili diğer bilgiler ile birlikte yer almaktadır ve gelişmelere göre düzenli olarak güncellenmektedir. Şimdiye kadar yapılan alımlarda olduğu gibi gelecekte yapılacak alımlarda da tek kriterimizin liyakat olduğu istihdam edilen akademisyenlerin özgeçmişlerinden açıkça anlaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha kriterlerimize uyan öğretim üyelerini fakültemizde istihdam için başvuru yapmaya davet ediyorum.

Görevlendirilen akademik personelin İngilizce dil bilgisinin yeterliliğine dair de bazı görüşler ifade edilmişti.

AKADEMİK PERSONELİN YABANCI DİL BİLGİLERİ EN ÜST SEViYEDE

Öncelikle Hukuk Fakültesinde istihdam edilen öğretim üyelerinin yüksek lisans ve doktora derecelerinin anadili İngilizce olan ülkelerdeki saygın üniversitelerden olması tercih edilmiştir. Dolayısıyla Hukuk Fakültesi hocalarının İngilizce dil bilgisi en üst seviyededir. Öte yandan, araştırma görevlisi olarak istihdam edilen personelin yabancı dil puanları da 90 ve üzerindedir. Araştırma görevlisi alımı için en az 85 dil puanı şartının getirilmesi Üniversite Senatosuna önerildiği halde, Senatoda çoğunluğu oluşturan ve Hukuk Fakültesinin kurulmasına karşı çıkan üyeler Hukuk Fakültesinin akademik personel alım kriterleriyle ilgili bütün önerilerini kategorik olarak reddetmiştir. Bu nedenle araştırma görevlisi işe alım ilanı üniversitemize olan tercihin en üst seviyede olacağı öngörüsüyle YÖK’ün ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen standart puan esas alınarak ilan edilmek zorunda kalınmıştır. Bu öngörüye uygun olarak Hukuk Fakültesine yapılan 150 civarında başvuru sonucunda mevzuat uyarınca işe alımı yapılan araştırma görevlilerinin Yabancı Dil Puanı 90 ve üzerinde olmuştur.

Adaylar bir başka hukuk fakültesini tercih etmek yerine neden Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etsin?

Fakültemiz, Türkiye’deki Hukuk Fakültelerindeki ders programlarından farklı olarak esnek ve uzmanlaşmaya imkân tanıyan eğitim programı ile Boğaziçi Üniversite’sinin 159 yıllık mükemmellik ve yenilikçi eğitim geleneğini devam ettirecektir. Üniversitenin dünya ile entegre olmuş eğitim geleneği sayesinde üniversitenin disiplinler arası eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerin temel hukuki bilgisine ek olarak seçtikleri seçmeleri derslere paralel olarak, seçtikleri alanın hukuki detaylarına nüfuz etmelerini sağlayan bir yetkinlik de kazanabileceklerdir.

Fakülteyi tercih edecek olan öğrenciler hukuk alanı için gerekli olan kritik düşünme becerisi, entelektüel bakış açısı, dünyadaki değişimleri yakından takip eden ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği ile ilgili becerileri üniversitenin eğitim geleneğinin bir parçası olarak kazanacaklardır. Bu özellikler yerleşecek olan öğrencileri mezuniyetlerinde Hukuk alanında farklı bir yere konumlandıracaktır.

Fakülte hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Prof. Dr. Selami Kuran