Türkiye’de yangın mühendisliği üzerine yazılmış ilk ve tek ders kitabı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Selamet’in kaleme aldığı Yangın Mühendisliği Nobel Akademik Yayıncılık’tan çıktı. Türkiye’de alanında yazılmış ilk ve tek ders kitabı olan çalışma, mesleklerinde uzmanlaşmak isteyen inşaat mühendisleri ve mimarlar için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Yangın mühendisliğinin önemi ve donanımlı yangın mühendislerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Isı transferi, malzeme bilimi ve inşaat mühendisliğini birleştiren bir araştırma dalı olan yangın bilimi ile ilgili kaynak çalışma olan Yangın Mühendisliği, olası bir yangının yapı üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltma yöntemlerinine odaklanıyor.

2006’da Duke Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gördükten sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini 2011 yılında Princeton Üniversitesi'nde yapısal yangın ve çelik yapıların tasarımı üzerine yapan Doç. Dr Selamet, 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. Doç. Dr. Serdar Selamet, 2013-2015 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından Marie Curie Fellow, 2016-2017 yılları arasında ise İngiltere’de Newton Fellow olarak ödüllendirildi. Selamet, yangın mühendisliği için yeni normlar geliştirmek üzere yurt içinde Türk Yapısal Çelik Derneği’nde; yurt dışında ise TC3 ve ASCE Yangın Teknik Komitelerinde üye olarak çalışmalarına devam ediyor. Doç Dr. Serdar Selamet’in yangın mühendisliğinin tüm dallarında SCIE endeksli birçok uluslararası yayını bulunuyor.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ VE MİMARLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Türkiye’de yangın mühendisliği üzerine ilk ve tek ders kitabını yazan Doç. Dr. Sedar Selamet çalışmanın amacını bu alanda genç bilim insanları yetiştirerek temeli bilim olan yangın mühendisliği alanında uzmanların sektörde söz sahibi olmasını sağlamak olduğunu belirtiyor ve ekliyor “Kitaptaki teorik bilgiler yangın üzerinde uzmanlaşmak isteyen özellikle inşaat mühendisi ve mimarlar için önemli bir kaynak teşkil ediyor."

Doç. Dr. Serdar Selamet, yangının yapılar üzerinde deprem kadar ciddi etkisi olan bir doğal afet olduğunu belirterek kontrolsüz bina yangınlarının can kayıplarına ve maddi hasara yol açtığını hatırlatıyor. Yangın mühendisliğinin özellikle son 20 yılda Avrupa ve ABD’de hızla geliştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Selamet, “Bu alan özellikle Amerika’daki ikiz kulelerin 2001 yılında çökmesiyle önem kazanmıştır. Yangın mühendisliğinin amacı yapıların yangın esnasında termo-mekanik davranışlarını anlayabilmek ve ön tasarım ile olası bir yangının yapı üzerinde yıkıcı etkilerini azaltmaktır. Bu araştırma dalının gelişmesinde özellikle Avrupa’da inşaat mühendisliği yönetmeliklerini geliştiren teknik komiteler öncülük etmiştir. Sürdürülebilir bir yapı tasarımı, yangın felaketine karşı dayanıklılık gösteren ve taşıyıcı sistemleri önceden belirlenen bir süre çökmeden ayakta kalabilen tasarımdır. Eğer bir yapının yangın süresince davranışı önceden hesaplanabilirse daha gerçekçi ve çoğu zaman daha az maliyetli seçenekler ortaya konulabilir” diyor.

"YANGIN MÜHENDİSLERİNE OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR"

Türkiye’de donanımlı yangın mühendislerine olan ihtiyacın arttığını ifade eden Doç. Dr. Selamet, bu altyapının üniversitelerde verileceğini belirtiyor. “Yangın mühendisliğinin yaygınlaşması için öncelikle bu konuda deneyimli, yurtdışında bu alanda eğitim görmüş mühendislerin Türkiye’de dersler vererek kendi tecrübelerini aktaracak bir platform oluşturması gereklidir” diyen Doç. Dr. Selamet, alanda uzmanlaşan mühendislerin uzun vadede yangın yönetmeliğini çağdaş ve ezberden uzak hale getireceğini söylüyor.