UN SDSN Türkiye toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. İnci: “Üniversiteler olarak sürdürülebilirlik şampiyonları olabiliriz”

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen UN SDSN Türkiye Üyeler Kurulu Toplantısı’nda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşmak için yükseköğretim kurumlarına çok büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, “Üniversiteler olarak SKA’lara yönelik artan eğitim talebini ve küresel riskleri ile çözümlerini göz önünde bulundurarak eğitim programlarımızı ivedilikle güncellemeliyiz. Sürdürülebilirlik konusunda sadece endekslerde daha iyi görünmek için değil, topluma, çevreye ve ekonomiye fayda sağlayacak ortak çalışmalarla sürdürülebilirlik şampiyonları olabiliriz” dedi.
Osman Yalçın

Osman Yalçın

UN SDSN (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı) Türkiye Üyeler Kurulu Toplantısı 14 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Binası’nda yapıldı. 28 üniversite ve iki STK’dan rektör, rektör yardımcıları ile temsilcilerin katıldığı toplantıda 2015 yılında belirlenerek 2030’a kadar ulaşılması hedeflenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında yapılan çalışmalarla yeni projeler ve katılımcı önerileri değerlendirildi.

“EĞİTİM PROGRAMLARIMIZI İVEDİLİKLE GÜNCELLEMELİYİZ”

Toplantının açılışında konuşan UN SDSN Türkiye Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, dünya, Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi’nde bu amaçlara yönelik öne çıkan proje ile faaliyetleri ele aldı. SKA’larda hedeflenen gelişmenin kaydedilemediğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. İnci şunları söyledi:

“2030'a doğru tam ortasında bulunduğumuz bugünlerde maalesef Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda istenilen gelişmeleri kaydedemedik. Ancak bugün 2015’e göre toplumun tüm katmanlarında yüksek bir farkındalık oluşmuş durumda. Bizler üniversiteler olarak SKA’lara yönelik artan eğitim talebini ve küresel riskleri ve çözümlerini göz önünde bulundurarak eğitim programlarımızı ivedilikle güncellemeliyiz. “

“AMAÇLARIN UYGULAMASINDA SEKTÖRLER ARASINDA LİDER KONUMDAYIZ”

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda daha iyi bir performans sergilemek için üniversitelere çok büyük sorumluluk düştüğünün altını çizen Rektör Prof. Dr. İnci, “Sürdürülebilirlik konusunda sadece endekslerde daha iyi görünmek için değil, topluma, çevreye ve ekonomiye fayda sağlayacak ortak çalışmalar ile sürdürülebilirlik şampiyonları olabiliriz. Bu amaçlara odaklanarak yürütmekte olduğumuz araştırma ve geliştirme çalışmaları, sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate alan yatırımcıların bugün eskisine oranla çok daha fazla ilgisini çekiyor. İş dünyasının bilim temelli hedefler çerçevesinde çalışma iştahı yükselmiş durumda. Bu çerçevede yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kurduğumuz iş birlikleri, hem bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak ve ivedi sorunlarımıza çözümler geliştirmek hem de sınırlı finansal kaynaklara daha kolay erişmemiz konusunda üniversitelerimizi güçlü kılıyor. Bugün yaşamakta olduğumuz sorunlara ve gelecekte yaşayacağımız belirsizliklere çözüm bulup uygulayacak çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesine öncülük ederken, bu amaçların uygulanmasında da sektörler arasında lider konumda olduğumuzu sürekli hatırımızda tutmalıyız” diye konuştu.

“AĞI DAHA DA GELİŞTİRMEK İÇİN ATILIM İÇİNDEYİZ”

UN SDSN Türkiye Direktörü ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu da UN SDSN Türkiye’nin çalışmalarını özetlediği sunumunda, UN SDSN Türkiye’nin ağını geliştirmek için yeni bir atılım içinde olduğunu söyledi. Bu açıdan toplantıların katılımcıların önerileriyle çok önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kumbaroğlu şöyle konuştu:

“Toplamda 1816 üye içeren bir uluslararası ağdan bahsediyoruz ve Türkiye Ulusal Ağı olarak Karadeniz ile Akdeniz bölgesel ağlarının içinde yer alıyoruz. Bu uluslararası ağlarda aktif olmamız önem arz ediyor. Bununla birlikte UN SDSN Türkiye olarak ağımızı daha da geliştirmek için bir atılım içindeyiz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yapılan faaliyetlerin içinde yer aldığı yıllık envanter raporları hazırlanıyor. 17 amaç konusunda dünya genelinde ülkeler için verilerin paylaşıldığı bu raporlara UN SDSN’in web sitesinden kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bununla birlikle amaçlara yönelik hazırlanan ücretsiz SDSN Akademi eğitimlerine de erişebiliyorsunuz. Herkesin erişimine açık olan bu uluslararası raporları ve eğitimleri çok önemsiyor, katkı veriyoruz.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kumbaroğlu, ağda üniversitelerin rolünü “Toplumun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmasında ihtiyacı olan teknik ve teknolojik çözümlerin geliştirilmesine öncülük etmek” olarak tanımlarken, SKA’lara yönelik elde edilen kazanımların Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) hazırladığı Etki Sıralaması’nda üniversitelere avantaj sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda konuşan UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü Dr. Tamer Atabarut ile UN SDSN Ağları Kıdemli Yönetici Marta Garcia Haro da ağın genel yapısı ve faaliyet anlarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

UN SDSN Türkiye ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.