"Üniversite Yetkinlik Analizi"nde Boğaziçi Üniversitesi teknoloji lideri

TÜBİTAK tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen ve üniversitelerin yetkin oldukları alanlar hakkında objektif bilgi vermeyi amaçlayan Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması sonuçları yayınlandı. 143 üniversitenin yetkinlik alanlarına göre incelendiği çalışmada, Boğaziçi Üniversitesi’nin Robotik-Mekatronik Teknolojiler, Veri İşleme, Mobil İletişim Teknolojileri alanlarında öne çıktığı görüldü. Matematik ve İstatistik, Antropoloji ve Tarih çalışmaları da Boğaziçi Üniversitesi’nin yetkin sayıldığı alanlar arasında yer aldı.

Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması’nın verileri TÜBİTAK veritabanında yer alan 2010-2014 yılları arasındaki çalışmaları kapsıyor. Çalışmada yetkinlik puanları hesaplanırken kalite ve hacim olmak üzere iki boyuttan yararlanıldı. Kalite boyutunda üniversitelerin dünyaya görece bağıl atıf endeksi ve üniversitenin atıf açısından dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayısı göstergeleri yer alırken, üniversitede yayın yapan akademisyen sayısı, dünya toplam yayın sayısı içinde üniversitenin payı, üniversitenin TÜBİTAK destekli proje sayısı, üniversitenin TÜBİTAK destekli projelerine ait bütçe toplamı gibi göstergeler ise hacim boyutunu oluşturuyor.

Bu verilerden hareketle Boğaziçi Üniversitesi veri işleme, robotik-mekatronik teknolojileri, mobil iletişim tekonlojileri, matematik ve istatistik, tarih ve antropoloji çalışmalarında hem kalite hem de hacim boyutunda öne çıkıyor. Bu da Boğaziçi Üniversitesi’nin bu alanlarda hem dünyadaki çalışmalarda aldığı atıflarda hem de bu alanlarda çalışan akademisyen sayısının ve çıkarılan yayınların çokluğuyla yetkin olduğu anlamına geliyor.

Psikoloji, sosyoloji, felsefe ve dil ve edebiyat çalışmaları da TÜBİTAK verilerine göre dünyadaki toplam yayın sayısı içinde Boğaziçi Üniversitesi’nin payının yüksek olduğu alanlar arasında. İlaç ve biyomedikal ekipman teknolojileri gibi sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalarda ise Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen çalışmalara dair yayınların dünya çapında atıf alma açısından ön sıralara yükseldiği görülüyor.

Bilgi ve detaylı rapor için:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/universite-yetkinlik-analizi-calismasi-yayinlandi

https://we.tl/t-P7hIN7ozEv