Boğaziçi Üniversitesi’nden sürdürülebilirlik hedefleri için yeni iş birliği

Boğaziçi Üniversitesi ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası arasında Türkiye’de sürdürülebilirliği ve bu alanda üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek için yeni bir iş birliği protokolü yapıldı.
Osman Yalçın

Boğaziçi Üniversitesi ile Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası arasında Sürdürülebilirlik İş Birliği Protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile Genel Müdür İbrahim Öztop tarafından imzalanan anlaşmaya göre iki kurum arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yenilenebilir enerji, sürdürülebilir finansman, su ve atık yönetimi gibi birçok alanda ortak proje, çalıştay ve eğitimler yapılacak. Anlaşmayla Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Paris İklim Anlaşması kapsamında oluşturulan stratejilere de önemli katkı sunulması hedefleniyor.

 “ÜLKEMİZ İÇİN İNİSİYATİF ALIYORUZ”

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, UN SDSN (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı) Türkiye’nin başkanın kendisi, direktörünün ise Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu olduğunu hatırlattı. Boğaziçi Üniversitesi’nin BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik Türkiye’de inisiyatif aldığını belirten Rektör Prof. Dr. İnci şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi olarak Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda inisiyatif alıyoruz. Ülkemiz ve dünyamız için bunu yapmamız gerektiğinin farkındayız. Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi olarak UN SDSN’de yürüttüğümüz başkan ve direktörlük görevleriyle de Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarıyla bu alanda daha iyisini ortaya koymak adına birçok projeyi hayata geçirdik. Ayrıca üniversitemizde sürdürülebilirlikle ilgili derslerimiz de bulunuyor. Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası ile yaptığımız bu anlaşma üniversite-sanayi iş birliği için güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu kapsamda ülkemiz ve dünyamızın geleceği için birçok çalıştay, proje ve eğitimi hayata geçireceğiz.”

Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop da Boğaziçi Üniversitesi ile yaptıkları anlaşmanın kendileri için önemine vurgu yaparak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ortaya konan hedeflere Boğaziçi Üniversitesi’nin iş birliğiyle daha da yakınlaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Anlaşmaya göre BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde “iklim değişikliğini önleme ve adaptasyon”, “yenilenebilir enerji ve doğal kaynak verimliliği”, “su ve atıksu yönetimi”, “sürdürülebilir finansman döngüsel ekonomi modelleri”, “düşük karbonlu ve akıllı ulaşım” başlıklarında ortak proje, çalıştay ve eğitimler düzenlenecek.