Sürdürülebilir enerjinin geleceği Boğaziçi’nde ele alınıyor

70 ülkeden 450 delegenin katılımıyla gerçekleşen 45’inci IAEE Uluslararası Konferansı 25-28 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Konferansın açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nin araştırma projeleri ve bu alandaki destekleriyle enerji inovasyonunun ön saflarında yer aldığını vurguladı.
Osman Yalçın-Serkan Karakoyun

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) 45’inci Uluslararası Konferansı’nı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yer alan Albert Long Hall Binası’nda gerçekleştiriyor. Enerji sektöründe faaliyet gösteren 70 ülkeden 450 katılımcının yer aldığı konferansta, dünyanın önde gelen uzman, akademisyen, politika yapıcı ve kanaat önderleri küresel enerji ortamının karşı karşıya kaldığı kritik konuları masaya yatırıyor. Enerji güvenliği, yenilenebilir enerji, hidrojen teknolojisi, karbon fiyatlandırması, iklim değişikliği, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması ve enerji verimliliği gibi birçok konu çeşitli panel ve atölyelerle ele alınıyor.

“GELECEĞİ YÖNLENDİRECEK ORTAKLIKLAR KURMAK İÇİN HAYATİ BİR PLATFORM”

Konferansın açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bu yılki konferansın temasının “Geçiş Döneminde Enerji Sürdürülebilirliği, Güvenliği, Verimliliği ve Erişilebilirliği” olduğunu belirtti. Enerji konusunda artan talep ve belirsizliklere yenilikçi çözümler üretilmesi gerektiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. İnci şunları söyledi:

“Bugün benzeri görülmemiş zorluk ve fırsatlarla karşı karşıyayız. Petrol ve gaz güvenliği, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarını sınırlama zorunluluğu acil ve koordineli çabalarla çözüme kavuşturulabilir. Enerji fiyatlarındaki belirsizlikler ile gelecekteki enerji taleplerini karşılamaya yönelik acil ihtiyaçlar, yenilikçi çözümler ve uzun vadeli teknolojik ilerlemeler gerektiriyor. Bu konferans, fikir alışverişinde bulunmak, araştırmaları paylaşmak ve enerji ekonomisinin geleceğini yönlendirecek ortaklıklar kurmak için hayati bir platform.”

“BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ İNOVASYONUNUN ÖN SAFLARINDA YER ALIYOR”

Bu yaklaşımla Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürülebilirlik ve enerji alanındaki çalışmaların büyük titizlikle devam ettiğini de sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. İnci, devam eden rüzgâr enerjisi ve biyoenerji alanındaki çalışmaları, “Boğaziçi Üniversitesi'nde küresel zorlukları titiz akademik araştırmalar, yenilikçi Ar-Ge faaliyetleri ve sürdürülebilir uygulamalar yoluyla ele alıyoruz. Sürdürülebilirlikte Boğaziçi Üniversitesi çok sayıda öncü girişime sahip. Kilyos Kampüsümüz son teknoloji araştırmalara ve sürdürülebilir enerji çözümlerine olan bağlılığımızın bir kanıtı olan Avrupa'nın ilk karbon-negatif biyorafinerisine ev sahipliği yapıyor. Bu biyorafineri yalnızca karbon emisyonlarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda mikroalgleri değerli kaynaklara dönüştürerek yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilirlik uygulamalarına güzel bir örnek teşkil ediyor. Araştırmacı ve öğrencilerimiz enerji verimliliğini artırmayı, yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirmeyi ve sürdürülebilir enerji politikalarını teşvik etmeyi amaçlayan çok sayıda projelerde aktif olarak görev yapıyor. Rüzgâr ve güneş enerjisinin gücünden yararlanmaktan biyoenerji ve hidrojen teknolojilerinin potansiyelini keşfetmeye kadar, Boğaziçi Üniversitesi enerji inovasyonunun ön saflarında yer alıyor” sözleriyle özetledi.

Türkiye ve dünyada enerji ekonomisi ve yönetimi ile endüstriyel enerji analizi gibi çalışmalarıyla tanınan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da 2008’den sonra bir kez daha İstanbul’da düzenlenen konferansın temiz, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji geleceğine sağlayacağı katkıları ifade etti. Enerji sürdürülebilirliğinin tüm dünyada bir odak konusu haline geldiğini belirten Prof. Dr. Kumbaroğlu, bunun Türkiye’de olduğu kadar küreselde de yeni mücadeleleri beraberinde getirdiğini söyledi. 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Başkanı Anne Neumann ise düzenlenen uluslararası konferanslarla her yaştan ve kesimden uzman, bilim insanı ile sektörde çalışan profesyonellerin bilgi alışverişi yapma fırsatı bulduğunu belirtti. Bu sayede alanda mesai yapan katılımcıların tecrübe aktarımı ve yeni ağlar kurma fırsatı bulacağını da dile getirdi.