Boğaziçi Üniversitesi IsO 9001-2015 belgesini aldı

Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunun (ISO) her 5 yılda bir standartları gözden geçirip ihtiyaçlar doğrultusunda revize ettiği ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı.
Osman Yalçın

Dünyanın ve ülkemizin en önde gelen üniversitelerinden biri olarak Boğaziçi Üniversitesi; eğitim ve araştırma faaliyetleriyle birlikte bilimsel, kültürel, sanat ve spor faaliyetlerine yönelik idari hizmetler sunan birimlerinde hizmet kalitesini en yüksek seviyeye çıkarmak, çağdaş gelişmeler ışığında sistemini sürekli analiz etmek ve iyileştirmek amacıyla başladığı yolda, kalite yönetim sistemlerini tanımlamak adına çalışmalar yürütmüş ve bu çalışmalara ek olarak günümüzde pek çok kuruluşun uygulamaya koyduğu ISO 9001-2015 belgesini almıştır.

İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’yle birlikte Boğaziçi Üniversitesi, "Standartta belirtilen şekilde hizmet sunacağının" taahhüdünü yerine getirmeyi beyan etmiştir. Bu doğrultuda, Boğaziçi Üniversitesi tüm paydaşlarında;

-Müşteri odaklılık
-Müşteri memnuniyeti
-Liderlik
-İnsanların katılımı
-Süreç yaklaşımı
-Performans
-Risk
-Yönetime sistematik bir yaklaşım
-Devamlı gelişim
-Karar vermede gerçekçi yaklaşım

Karşılıklı yarar sağlayan tedarikçi ilişkisi konularında çalışmalar oluşturmak adına da adımlar atmaya devam edecektir.