Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulamasına başlandı

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliği ile Personel Daire Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen Çalışan Memnuniyeti Anketi idari personelin katılımına sunuldu.

İdari personelin farklı hizmet alanlarına ilişkin memnuniyet düzeyini ölçerek görüş ve önerilerini almayı hedefleyen bu çalışma, Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Personel Daire Başkanlığı tarafından personele yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ile Boğaziçi Üniversitesi markasının birçok alanda olduğu gibi insan kaynakları yönetimi alanında daha da geliştirilmesi hedefleniyor. 

Çalışan Memnuniyeti Anketi kapsamında idari personelin; motivasyon, liderlik, yönetici değerlendirmesi, yetkinlik, eğitim, etkili iletişim, çalışma koşulları, yemekhane hizmetleri, sosyal, kültürel ve destek hizmetleri gibi alt boyutlarda memnuniyet düzeyleri ölçülüyor. 

Uygulamayla ilgili olarak Genel Sekreterlik ve Personel Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elde edilen veriler ile personelin çalışma deneyimini, ihtiyaçlarını, beklentilerini ve memnuniyet düzeylerini ölçmek istiyoruz. Ortaya çıkan tabloya göre mesai arkadaşlarımızın talep ve beklentilerine uygun iyileştirme çalışmalarının yapılması için ilgili birimlere bildirimde bulunacağız” ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi çalışanlarına yönelik ankete ulaşmak için tıklayınız.