Elektrik ihtiyacının tamamını kendi rüzgâr santralinden karşılayan dünyadaki ilk üniversite kampüsü

Boğaziçi Üniversitesi yenilenebilir enerjide bir ilke imza attı. Kilyos Sarıtepe Kampüsü, kendi işlettiği rüzgâr enerji santraliyle yenilenebilir rüzgâr kaynağından enerjisini sağlayan dünyadaki ilk üniversite kampüsü olacak.

BÜRES
BÜRES Basın Toplantısı 08 Ocak 2015
Emre Otay ve Rektör Gülay Barbarosoğlu

Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü sürdürülebilir enerji laboratuvarına dönüşüyor

Sürdürülebilir Kampüs olma yolunda önemli adımlar atan Boğaziçi Üniversitesi, Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne kurulan rüzgâr enerji santrali ile kendi elektriğini kendi üretecek.  Boğaziçi Üniversitesi Rüzgâr Enerji Santrali (BÜRES) projesi dâhilinde kurulan rüzgâr türbini, 27 Aralık 2014’te elektrik üretmeye başladı. BÜRES projesi ile Boğaziçi Üniversitesi ‘’Dünyada tüm elektrik ihtiyacını sahip olduğu ve kendi işlettiği rüzgâr enerji santralinden karşılayan ilk üniversite kampüsü" haline geliyor.

Projeyi hayata geçiren Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu “Girişim ile Üniversitemiz Yeşil Kampüs olma yolunda örnek teşkil edecek bir aşamayı daha tamamlarken, Sarıtepe Kampüsümüzün Üniversitemiz bünyesindeki yerini farklı bir boyuta taşıyan bu proje ile sürdürülebilir yaşam alanları yaratma yolundaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.” dedi. Rüzgar santralinin Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle kurulduğunu ifade eden Barbarosoğlu bu sayede Sarıtepe Kampüsü’nün yıllık enerji ihtiyacının tamamını karşılanacağını belirtti.

Kilyos Sarıtepe Kampüsü 1 MW’lık rüzgar türbini sayesinde yıllık elektrik tüketiminin %40 fazlasını üreterek bir yılda yaklaşık 900 ton karbon, 1 milyon kWh enerji ve 400.000 TL bütçe tasarrufu gerçekleştirecektir. 

Dünya genelinde kendi enerjisini jeotermal ve güneş gibi doğal kaynaklardan üreten veya araştırma amaçlı rüzgar türbinleri kuran üniversiteler olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi aynı zamanda Proje Koordinatörü Emre Otay, yıllık elektrik ihtiyacının tamamını ve hatta fazlasını sahibi olduğu ve kendi işlettiği rüzgar enerji santralinden karşılayan dünyadaki ilk kampüsün Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü olduğunu belirtti.

BÜRES’te sadece enerji değil, bilgi de üretilecek

Boğaziçi Üniversitesi Rüzgâr Enerji Santrali’yle birlikte Ar-Ge çalışmalarının da yapıldığına dikkat çeken Proje Koordinatörü Emre Otay, “Kampüsümüzün tüm enerji ihtiyacını karşılayacağımız bu proje ile kendi kendine yetebilen, doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaşam alanı hedefliyoruz” dedi.

Projeyle eş zamanlı olarak Ar-Ge çalışmalarının da başlatıldığını belirten Otay, “Enerji santralı yapım çalışmalarının yanı sıra mühendislik araştırmalara odaklandık. Öncelikle türbine ve etrafına yerleştirdiğimiz sensörlerle mekanik, geoteknik ve çevresel verilerin yanı sıra enerji üretim ve tüketimini izleyeceğiz.  Buradan öğreneceklerimiz ışığında rüzgar enerji santrallerinin sürdürülebilirliğini araştıracağız” dedi.

Hedef: Yeşil bir kampüs

Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde rüzgar, güneş, dalga, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra enerjinin depolanması doğrultusunda uygulamaya alınmış akademik çalışmalar olduğunu da belirten Emre Otay, binalarda enerji verimliliği konusunda yine Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsünde başlatılan çalışmalar olduğunu sözlerine ekledi.

Binaları enerji verimli hale dönüştürmek için yapılacak doğru hesaplanmış yatırımların, yenilenebilir enerji santrali yapmaya oranla çok daha faydalı ve ekonomik olduğuna dikkat çeken Emre Otay, bu doğrultuda Sarıtepe Kampüsü’nde Avrupa Komisyonun öne çıkardığı Yaşayan Laboratuvar konseptinde Kent Laboratuvarı adı altında bir proje geliştirdiklerini belirtti. Otay, “Projenin içinde enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üretmenin yanı sıra akıllı harcamak, fazlasını saklamak ve karbon salınımını kontrol etmek var. Bu kampüsteki esas hedefimiz Sıfır Net Enerji düzeyine erişmek. Doğaya saygılı, komşularına enerji ve su açısından yük olmadan yaşayabilen, sürdürülebilir, yeşil bir kampüs olmak istiyoruz” diye konuştu. 

  • BÜRES
  • BÜRES Basın Toplantısı 08 Ocak 2015
  • Emre Otay ve Rektör Gülay Barbarosoğlu