İşgücü piyasalarına yönelik rekabet politikası Boğaziçi’nin gündeminde

Boğaziçi Üniversitesi ve Rekabet Kurumu işbirliğinde "İşgücü Piyasalarında Rekabet Sempozyumu" Albert Long Hall'da gerçekleşti. Rekabet Kurumu, akademi ve özel sektörden konunun uzmanı konuşmacıların yer aldığı sempozyumda 3 ayrı panelde “İşgücü Piyasalarında Rekabet” konusu ele alındı.

Osman Yalçın

Boğaziçi Üniversitesi ve Rekabet Kurumu işbirliğinde "İşgücü Piyasalarında Rekabet Sempozyumu" Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlendi. Üç ayrı panelde düzenlenen sempozyumda “İşgücü Piyasalarında Rekabet” konusu ele alındı. 

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, teknoloji ve yenilikçi iş modelleri ile şekillenen iş dünyası, akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında iletişim ve bilgi paylaşımının önemini belirterek bu noktada İnovasyon Merkezi bünyesinde oluşturulan işbirliği ekosisteminin katkılarına vurgu yaptı. Doç. Dr. Helvacıoğlu, sempozyumun işin geleceğine yönelik tartışmaları rekabet hukuku ve politikaları çerçevesinde değerlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

Rekabet Kurumu ile düzenlenen Sempozyum işgücü piyasası ve rekabet başlığı altında Türkiye’deki güncel düzenlemelere ve ABD, AB (Avrupa Birliği) ve İngiltere gibi ülkelerin rekabet otoritelerinin son dönem karar ve incelemelerine yer veriyor. Günümüz dünyasının inovasyon, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık kavramları ve teknoloji ve yenilikçi iş modelleri ile şekillenen iş dünyası, akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını gerektiriyor. İnovasyon Merkezi tam da bu ihtiyaç doğrultusunda; bilginin etkin paylaşımına dayalı, dinamik, çok paydaşlı, entelektüel etkileşim ve paylaşım ekosistemleri kurarak kurumlar ve bireyler arası işbirliğini güçlendiren bir ekosistem kurguluyor ve sunuyor. İnovasyon yönetimi, stratejileri, yenilikçi teknolojiler, dijitalleşme ve regülasyon etkileşimleri, inovasyon ekosistemi tasarımı gibi alanlarda İnovasyon Merkezi, akademi, özel sektör ve kamu birlikteliğinde akademik çalışmalar ve projeler yürütüyor.

İşçi ve işvereni ilgilendiren dünyada rekabet otoritelerinin üzerinde durduğu “İşgücü Piyasalarında Rekabet” konusunun önemine dikkat çeken Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bilir ise işgücü piyasalarına yönelik kılavuz çalışmalarının olduğunu şu sözlerle paylaştı:

Rekabet Kurumu olarak işgücü piyasalarına yönelik kılavuz çalışmamız var. Kılavuzdan ortaya çıkacak çıktılar bizim için çok önemli. Bu kılavuzu da önümüzdeki dönemlerde kamuoyunun görüşüne açmayı planlıyoruz. Çok sayıda üniversite ile işbirliği içerisindeyiz. Bunlardan biri de Boğaziçi Üniversitesi ve burada olmayı çok önemsiyoruz. Bu, Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlik ve umuyorum ki devamı da gelir.” 

Sempozyum boyunca mevcut sorunlar ve uygulamalar, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu, Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bilir, Rekabet Kurumu Rekabet Uzmanı Osman Ayar, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer Eroğlu, Rekabet Kurumu Daire Başkanı Buket Arı Aydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Dr. Emirali Karadoğan, Erdem & Erdem Hukuk Bürosu Kurucu ve Kıdemli Ortağı Prof. Dr. Ercüment Erdem, Rekabet Kurumu Rekabet Uzmanı Nezir Furkan Kıran, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Murat Engin, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tektaş, Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal ve Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı Dr. Bülent Gökdemir tarafından disiplinler arası bir yaklaşım ile tartışılarak işgücü piyasalarının geleceği masaya yatırıldı.