Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı çalışmaları Boğaziçi Üniversitesi’nde başladı

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı Projesi’nin açılış toplantısı Boğaziçi Üniversitesi’nde 7 Eylül'de düzenlendi. Proje sayesinde Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ve sektörel iş birliğiyle sürdürülebilir üretim ve tüketim odaklı ulusal bir eylem planının ortaya konması hedefleniyor.
Serkan Karakoyun

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sektörlerin iş birliğiyle Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı çalışmaları Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik olarak Türkiye’de sürdürülebilir üretim ve tüketimi teşvik etmek için hazırlanacak eylem planıyla bu alanda atılan adımlara katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplantının açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, sürdürebilirliğe dönük olarak ortaya konan tüm hedeflerde başarının yakalanması için devlet kontrolünde ilerlenmesi ve ilgili politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Projenin bu yaklaşıma iyi bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız şunları söyledi:

“BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması’nda ortaya konan amaçlara ulaşmak için devlet kontrolünde yol alınması ve ilgili politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Biz de projemiz kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız iş birliğiyle bunun bir örneğini ortaya koyuyor, altyapıyı kuruyoruz. Bununla birlikte özel sektörün yatırım yapabileceği finansal çerçevenin de oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle yükseköğretim, kamu ile özel sektörün bu hedeflere yönelik olarak ortak ilerlemesi için bu proje sayesinde yapılacak ulusal eylem planına çok önem veriyoruz.”

Projenin paydaşları arasında yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul da Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülebilir üretim ve tüketime yönelik hazırlanacak ulusal eylem planının Türkiye’de bu alanda atılacak adımlara yönelik olarak çok değerli olduğunu söyledi. 

Erul, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri ve sektörle kurdukları iş birliklerinin Türkiye’nin BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde sürdürdüğü çalışmalara yaptığı katkılara da vurgu yaptı.